Neptun

Kvarteret Neptun i Västerås är med sina 120 hyresrätter Sveriges första flerbostadshus med plusenergi. Plusenergihus innebär att byggnaden producerar mer energi än den förbrukar.

 • ÅR
  2015 – 2017
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Sveafastigheter Bostad
 • PLATS
  Västerås
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

  Nybyggnation

Kvarteret är ritat av Ripellino Arkitekter och ligger precis intill Mälaren i den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Området är tänkt att bli stadens första hållbara teknik- och miljöstadsdel. I kvarteret Neptun testas teknik som reducerar energiåtgången för varmvatten, kvarteret är även projekterat för att uppnå Miljöbyggnad Guld.

Gestaltningen utgår ifrån sol- och vattenläget – volymerna har formats för att skapa största möjliga utrymme för solceller. Materialen är valda för att ta tillvara på dagsljuset och på de sydvända sidorna blir grönska en del av fasaden.

Det två lamellerna har en fasad av sinuskorrugerad plåt med gröna  fönsteromfattningar och detaljer. Den mindre punkthuset har en grön skimrande klinkerfasad. Fasadmaterialen är inspirerade av vattenytan och av kajens karaktär.

Kvarteret Neptun blev utsedd till Framtidens fastighet på fastighetsmässan 2019 och fick även det årets hållbarhetspris av Västerås Stad

Utvalda bilder