Läktarhuset

Den indragna takvåningen med sitt kraftigt utskjutande pulpettak blir ett signum för byggnaden där den reser sig över lindarna intill idrottsplatsen.

 • ÅR
  2015 –
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Skanska Nya Hem
 • PLATS
  Kristineberg
 • STATUS
  Detaljplan
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Om projektet

Byggnaden är utformad med inspiration från Paul Hedqvists läktarbyggnad på andra sidan planen. Rör vi oss ner från takvåningen ges huskroppen ett lugnt och massivt uttryck; en fasad draperat i mörkgrönt, där även balkongerna får samma enhetliga uttryck.

Pelarrytmen skapar en kontinuitet och binder ihop sockel- och takvåningen. Bottenvåningen skänker platsen myller och rörelse. Under träden och intill den öppna idrottsplatsen ges förutsättningar för verksamheter att förvalta det trevliga stadsrummet. Med samma tematik som takvåningen – elogen till Paul Hedqvists läktare – öppnar sig byggnadens bottenvåning i en stor portik.

Likt en läktare ges förbipasserande ett alternativ till rörelsen, en mötesplats att slå sig ner på i solen med utblick över idrottsplatsen.

Projektet började som ett parallellt skissuppdrag av Alessandro Ripellino Arkitekter 2015 och gick ut på samråd 2017.

Byggnaden planeras med sedumtak och kommer att uppfylla kraven för Svanenmärkning.

Utvalda bilder