Kv. Klövern

I samarbete med ÅWL har Ripellino Arkitekter utformat stadsplanen för det nya området kring Täby Galopp, efter ett vinnande förslag i ett parallellt uppdrag. Nu har Ripellino Arkitekter ritat de första kvarteren i området: svanenmärkta flerbostadshus i ett intressant läge, mitt i den nya stadsdelen.

 • ÅR
  2016 – 2020
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Skanska
 • PLATS
  Täby park
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Om projektet

Kvarteret ingår i den första byggetappen i Täby Park och ligger vid korsningen mellan områdets centrala boulevard och en stadsgata, som löper parallellt med parken och fortsätter till Roslagsbanans station. Kvarteret innehåller åtta trapphus med bostäder som varierar mellan fyra och sex våningar, plus några vindsvåningar. I bottenvåningen mot boulevarden finns lokaler som skänker fasaden liv mot gatan.

Byggnaderna har utformats med kvarterets olika gaturum i åtanke. Huskropparna i anslutning till boulevarden har getts ett stadigt uttryck och ett stringent formspråk med en skala som förhåller sig till stadsrummets dignitet. Huskropparna mot de mindre kvartersgatorna får en småstadskaraktär med ett mer intimt uttryck och en tydlig gräns mot gatan i form av uteplatser, stödmurar, trappor samt direkta entréer till bostäderna i bottenplan. Resultatet blir tydliga och sammanhängande stadsrum vilket skapar en orienterbart och ett tryggt stadsrum för de boende.

Gården fungerar som ett stort gemensamt rum med många olika funktioner som kan tillgodose de boendes behov av rekreation och vardagliga aktiviteter. Gården inrymmer ytor för rekreation och sociala aktiviteter, frodiga planteringar, en småbarnslek, cykelparkeringar och kommunikationsstråk som binder samman gården. Drygt fyrtio procent av hela gården är avsatt för planteringsytor.

Utvalda bilder