Kungsbäck

Nybyggnad / 2017 –
Gävle / för Svenska Studenthus

För K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus har Reflex ritat förslaget som vann Gävle kommuns markanvisningstävling om att bygga 400 hyres- och studentbostäder i Kungsbäck, i anslutning till Gävle Högskola.

De nya bostäderna – studentbostäder, små bostadslägenheter och radhus – kommer att uppföras söder om Kungsbäcksvägen.

Bostäderna kommer att uppföras i två kvarter. Förutom bostäder kommer det att finnas ett entrétorg med matbutik.

Detaljplanearbete pågår och detaljplanen väntas vinna laga kraft 2018.

Relaterade projekt