Kopiepennan

Längs Råckstavägen i Vällingby finns tre lamellhus med studentbostäder och ett LSS gruppboende. Sammanlagt rymmer husen 59 lägenheter.

 • ÅR
  2017
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Svenska Studenthus
 • PLATS
  Vällingby
 • STATUS
  Färdigställt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnad

Om projektet

Husen ligger med sina karakteristiska gavlar i två plan utmed Råckstavägen och vänder andra gaveln i suterräng mot den intilliggande villaområdet. Suterrängvåningarna är utförda av betongelement och de övre planen med volymelement i trä med putsad fasad.

Bygglov beviljades under 2015 och husen byggdes under 2016. Inflyttning skedde i maj 2017.

De karakteristiska bulleravskärmningarna i cederträ ger husen sin alldeles egna karaktär.

Utvalda bilder