Kopiepennan

Nybyggnad studentbostäder och LSS/ Färdigställt / inflyttat 2017
Vällingby / för Svenska Studenthus / Reomti

Längs Råckstavägen i Vällingby har Reflex ritat tre lamellhus med studentbostäder och ett gruppboende för Svenska Studenthus.

Sammanlagt rymmer husen 59 lägenheter. Husen ligger med sina karakteristiska gavlar i två plan utmed Råckstavägen och vänder andra gaveln i suterräng mot det intilliggande villaområdet.

Bygglov beviljades under 2015 och husen byggdes under 2016. Inflyttning maj 2017.

Relaterade projekt