Blå Jungfru

Fyra lamellhus med totalt 97 hyresrätts- lägenheter byggs i anslutning till ett befintligt smalhusområde.

 • ÅR
  2010
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Svenska Bostäder
 • PLATS
  Farsta
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnation

Om projektet

Husen är byggda med passivhusteknik. Så gott som all uppvärmning sker med hjälp av värmestrålning från de boende, belysning och hushållsapparater. Endast tappvattnet och allmänna utrymmen värms med fjärrvärme.

Detta åstadkoms genom en välisolerad och tät betongstomme, relativt återhållsamma fönsterstorlekar och en värmeväxlare med hög verkningsgrad. Fasaderna mot söder har stora fönster och längsgående balkonger fungerar som solavskärmning. Fasaderna mot norr är mer slutna.

Utvalda bilder