Berghus 3

Berghus 3 är ritat av Ripellino Arkitekter och inrymmer 36 lägenheter samt en förskola med fyra avdelningar. Byggnaden är placerad mellan bergväggen i söder och Sjöviksvägen i norr.

 • ÅR
  2017
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  JM
 • PLATS
  Liljeholmen
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

  Nybyggnation

Om projektet

Loftgångar öppnar byggnaden mot bergväggen och skapar en dramatik mellan byggnad och brant. Gestaltningen har sin utgångspunkt i skogens gröna mossa: sockeln kläs med mossgrön klinker och fasaderna är grovt putsade i ljusgröna kulörer.

Balkongerna får perforerade räcken som samspelar med putskulören. Fasaden mot berget har en varmt ljusgul ton för att ge värme åt lägenhetsentréerna och kontrastera mot bergväggens grå kulör.

På taket finns en terrass åt de boende och terrassgård åt förskolan. Från terrassen finns en spång över berget till Årstaskogens grönska.

Utvalda bilder