Fjällhuset

Bostad / färdigställt 2008 

Fjällhuset Skarven finns i två storlekar, LillSkarven och StorSkarven, och har fått sitt namn efter två fjälltoppar i Härjedalen Fjällhusen är designade för Funäsdalsfjällens klimat och designtradition. Utsidan har en reducerad och karg arkitektur, historiskt förankrad i Härjedalens ”laduarkitektur.” Insidan är klädd i obehandlad furuplywood och naturskiffer som kontrasterar mot det vita vinterlandskapet. Byggnadsmaterial och tekniska installationer håller mycket hög standard och har valts med stor omsorg för att uppnå lång hållbarhet, låg energiförbrukning och rätt ”känsla”. Det 10:e Skarvenhuset produceras vintern 2015/16.

Ansvarig arkitekt: Peter Sahlin, Handläggande arkitekt: Leif Johannsen (nr 9), Mikael Hassel (nr 9 och 10), Medverkande arkitekter: Christian Hörgren, Viktor Ahnfelt, Mette Larsson Wedborn

Relaterade projekt