Kronan

Centrala Sundbyberg förnyas. Nya Kronan utvecklas till ett modernt miljösmart kontorskvarter, som samspelar med sitt nya urbana sammanhang.

 • ÅR
  2015-
 • KATEGORI
  Handel, Kontor
 • UPPDRAGSGIVARE
  Vasakronan
 • PLATS
  Sundyberg
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ny- och ombyggnad

Om projektet

Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg bestod ursprungligen av tre byggnader uppförda 1981. Fastigheten karaktäriseras av ett 15 våningar högt kontorshus som reser sig högt över de omkringliggande husen. I kvarteret fanns även en sex våningar hög kontorsbyggnad och ett fyra våningar högt p-hus insprängt i berget. Nya Kronan har utvecklats till ett modernt miljösmart kontorskvarter, där 40 000 kvm ny yta för kontor och parkeringar har tillskapats.

De nya byggnaderna, ritade av Reflex, bidrar till att skapa en stadsmässighet längs Sturegatan. Byggnaderna delas upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg.

Husens variation i skala och form accentueras av en individuell fasadgestaltning. Fasadmaterialen är tidlösa och beständiga i en grafisk färgskala som kontrasterar mot det rödbruna teglet i höghuset. Fasaden i korsningen Sturegatan-Ekensbergsvägen består av integrerade solpaneler i svart glas.

Alla kontor nås via entréer från Sturegatan, vilka leder direkt in mot tre ljusgårdar för gemensamt nyttjande. I kvarteret skapas naturliga mötesplatser genom gemensamma ytor i de nedre planen med reception, konferens- och mötesrum. Generösa takterrasser erbjuder utsikt över omgivningen.

Projektet har projekterats för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platina Core & Shell.

Vi har arbetat med koncept, detaljplan, programhandlingar och systemhandlingar.

Ljusgården karaktäriseras av en hög vägg i återbrukat tegel.

Utvalda bilder