Organisation

Reflex Arkitekter AB leds av den interna styrelsen och den operativa verksamheten leds av några delägare. Samtliga delägare är aktiva i projekten. Projekten leds av uppdragsansvariga som i sin tur stöds av handläggare.

Reflex Arkitekter AB startades 1999 av Johan Linnros, Kjell Mejhert, Anders Nordlund och Maria Rudberg. Efter att Kjell Mejhert lämnat som partner har Anders Lindegren, Anna Wijkmark, Catrin Notbohm, Jenny Öberg, Lasse Eriksson och Marco Testa kommit in som nya partners på företaget. Med Reflex förvärv av PS Arkitektur är nu Peter Sahlin partner i Reflex.

Styrelse:
Anders Lindegren (ordf.)
Marco Testa (VD)
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Jenny Öberg
Peter Sahlin
Maria Rudberg
Elenita Borg (arbetstagarrepr.)

Företagsledning:

Operativ ledning:
Eva Sjölander (kontorschef)
Anders Lindegren – (CFO)
Marco Testa (VD)

Strategisk ledning:
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Jenny Öberg
Johan Linnros
Marco Testa
Maria Rudberg
Peter Sahlin