Om oss

Vi finns i Stockholm, men är verksamma i hela landet. Basen i vårt erbjudande är komplexa byggnadsprojekt.

Spetskompetensen ligger inom områdena kontor, hotell, lab och sjukvård, bostäder och inredning. Erfarenheterna inom dessa områden ger oss en gedigen kunskap om vilka strukturer som krävs för dagens och morgondagens sjukvård, arbetsmiljöer och boendeformer.

Flertalet av våra projekt löper över många år och engagerar ett stort antal arkitekter. Men vid sidan av de komplexa projekten för de stora byggherrarna finns också uppdragen att skapa unika koncept och miljöer för mindre aktörer.

För att läsa mer om Reflex titta i vår broschyr här.