23 september, 2020

Varför lanserar Reflex sajten nytidsarkitekterna.se?


Reflex vd Marco Folke Testa svarar på frågor om nya sajten Nytidsarkitekterna.se

 

Vad vill ni uppnå med den här sajten och projektet Nytidsarkitekterna?
Coronapandemin kommer att pågå i flera år. Vi vet inte om det någonsin kommer att bli som vanligt igen. Dagens situation i Sverige och omvärlden är komplicerad och osäker. Ingen kan eller vågar förutspå hur länge Covid-19 kommer finnas kvar. Det vi med säkerhet kan konstatera är att synen på arbetslivet och kontoret genomgår mycket stora förändringar just nu. Vi står inför en ny tid som vi arkitekter måste förhålla oss till och utforska. Därför kallar vi projektet Nytidsarkitekterna.se. Med det här projektet söker vi svar på arkitekturens roll, utmaningar och möjligheter kopplat till coronapandemin.

Vad vill ni ge besökarna med den här sajten?
Parallellt med våra pågående uppdrag får vi allt fler frågor som är relaterade till effekten av coronapandemin. Alltifrån hur man coronasäkrar sitt kontor till hur man ska planera nya projekt där stora delar kontorsyta kanske kommer användas till något annat. Vi följer såklart utvecklingen mycket noga och delar nu med oss av våra spaningar och erfarenheter. Till många frågeställningar finns det inga svar ännu, men vi belyser frågorna och följer utvecklingen med den här satsningen och på så sätt berikas besökarna med våra insikter.

Hur hjälper ni era uppdragsgivare idag med coronafrågor?
Vi hjälper till både handgripligen och strategiskt. Alltifrån hur man konkret möblerar och coronasäkrar kontoret till strategiska frågor kring hur man utvecklar kommersiella fastigheter i en tid där förutsättningarna ser annorlunda ut idag, jämfört med för ett par månader sedan.