5 december, 2017

Träpriset 50 år!

Jessica Becker, arkitekt på Reflex arkitekter, sakkunnig inom trä har blivit intervjuad av Svenskt trä där hon delar sin syn på träbyggande och framtiden.

Läs hela artikeln här!