16 december, 2021

The Forest – seminarium om träbyggnad och den svenska paviljongen på Expo 2020

Reflex Arkitekter har arrangerat ett seminarium om The Forest – den svenska paviljongen på Expo 2020 tillsammans med Bjerking och Svenskt Trä.

Program:

Svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai – en unik helhetsupplevelse där byggnad och utställning samspelar i en berättelse om hållbarhet och öppenhet. Alessandro Ripellino, arkitekt på Reflex Arkitekter.

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är förnybart, ekologiskt, miljövänligt och ett klimatsmart material. Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.

Ett träskepp i Dubais öken. Från svensk skog till märkesbyggnad i Dubai – en konstruktiv utmaning. Eric Borgström, träkonstruktör på Bjerking.

Se inspelningen av seminariet här: