30 september, 2021

Svenska paviljongen vid Expo2020 öppnar – ritad av Alessandro Ripellino Arkitekter

På fredag den 1 oktober öppnar världsutställningen Expo2020 i Dubai och den svenska paviljongen ”The Forest” invigs. Paviljongen är ritad av Alessandro Ripellino Arkiteter, som är en del av Reflex Arkitekter. Arkitekturen, som använder skogen som metafor och byggnadsmaterial inbjuder till samarbete för hållbarhet. Samskapandet blir vägen till att övervinna globala utmaningar av klimathot och pandemier. 

Skogen är en rikedom och en fantastisk potential för Sverige som ledande nation i klimatomställningen mot en hållbar framtid. Därför är skogen den bärande metaforen för den svenska paviljongen vid Expo2020 i Dubai. Nyckelorden är samarbete, reflektion och sammanhang, begrepp som har visat sig nödvändiga för att leda världen ut ur pandemin, när världsutställningen nu öppnar efter att ha skjutits upp i ett år.

– Pandemin har tydliggjort behovet av det hållbara och betydelsen av samskapande för innovation, säger Alessandro Ripellino, som har lett arbetet med att rita paviljongen. Tänk på vaccinet. Det hade aldrig blivit möjligt utan ett samarbete som världen aldrig upplevt tidigare. The Forest är en symbol och arkitektonisk metafor för det hållbara ekosystemet och samtidigt ett nyskapande koncept för samverkan.

Byggnaden har samskapats genom ett internationellt samarbete mellan Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti. Paviljongens rena träkonstruktion symboliserar Sverige och en fristad för ett växande ekosystem, där fantasi och legender kan inspirera människor att gemensamt skapa nytt. 

I byggnadens öppna markplan kan besökare vandra in och upptäcka utställningarna, medan de privata tillställningarna och konferensutrymmena blir till hängande trädkojor. Upplevelsen av ett oändligt skogslandskap förstärks av speglar som suddar ut gränserna. 

– Vi har velat skapa en spektakulär upplevelse av skogens storhet mitt i ökenlandet Dubai med gläntor, kojor och trädkronor för samskapande verksamhet, säger Alessandro Ripellino. Det kan kännas självklart för oss i Sverige att ta en skogspromenad. Därför vill vi bjuda in besökare i vår skog, en bit av Sverige, där nya idéer får växa.

Paviljongen har byggts upp i området för hållbarhet på världsutställningen. Trä har använts för såväl grundläggning som byggnadens bärande pelare, istället för traditionell betong. Och paviljongen innehåller många nya innovativa och hållbara lösningar. 

– Byggnaden är inte enbart en symbol, att bygga i trä har sparat många ton koldioxid, säger Alessandro Ripellino. Vi måste lära oss att bygga på nya sätt och trä har en stor plats i den omställningen. 

Läs mer om projektet här:
https://reflexark.se/projekt/special/sveriges-paviljong-expo-2020/