9 juni, 2020

Reflex vinner markanvisningstävling i Västerås

Med Reflex som arkitekter har K2A vunnit markanvisningstävling för Jakobsbergsplatsen i Västerås. Förslaget består av 20 studentlägenheter, en förskola, LSS-boende och trygghetsboende. Blandningen av bostäder och verksamheter för alla åldrar är tänkt att stärka den sociala hållbarheten och skapa ett kvarter som lever dygnets alla timmar.

Tävlingsförslaget är utformat med hänsyn till områdets natur och skalan på omgivande bebyggelse som idag utgörs av villor och lamellhus i tegel. Tre huskroppar om två våningar med stomme av trä och träfasader kröns med gröna växtbeklädda tak. Tanken är att husen skall smälta in i skogsmiljön och anta en färgton som samspelar med de varmgula lamellhusen i tegel. Tak av sedum / gräs hanterar dagvatten på ett varsamt sätt och bidrar till nya biotoper i skogen.

K2A bygger hållbara och Svanenmärkta bostäder i egen fabrik, vilket innebär kvalitetssäkrade hälsosamma boendemiljöer utan gifter och hälsovådliga kemikalier. Tillsammans har Reflex och K2A skapat många klimatsmarta bostäder i trä.

Läs mer om hållbart byggande i trä