2 februari, 2021

Reflex utvecklar kontor i
RE: Liljeholmen

På uppdrag av Citycon utvecklar Reflex nya arbetsplatser vid Liljeholmstorget. I samarbete med projektets övriga arkitekter Wester + Elsner, Ettelva och Topia skapas en ny mötesplats på det sista öppnaspårområdet. 

Genom århundradena har Liljeholmen varit en plats som ständigt förändras. Och nu fortsätter utvecklingen. Inom några år kommer en ny urban miljö att växa fram när det öppna tunnelbaneområdet däckas över. Här skapas en plats för nya möten, nya sätt att arbeta, umgås och leva. Projektet, som nu lanseras under namnet RE: Liljeholmen, kopplar ihop Liljeholmstorget och Nybohovsbacken med ett helt nytt inomhusstråk. Även Liljeholmstorget kommer att bli en mer inbjudande plats, med unik kontakt till grönområden vid Trekantsparken och Trekantsjön. I dag går projektet ut på samråd för ny detaljplan.

Reflex gestaltar områdets kontorsbyggnader

Genom en överdäckning av tunnelbanespår och parkeringsplatser skapas nya byggnader för arbete och boende, handel och hälsa samt hotell, på en yta som “inte finns” idag. Dessutom görs en modernisering, omgestaltning och påbyggnad av det som idag är Vårdhuset. Reflex arbetar främst med projektets kontorsbyggnader.

– Vi har gjort flera projekt där kontor ligger ovanpå en central handelsplats, t ex Spotify på Gallerian och Telia på Mall och Scandinavia, säger Anders Nordlund, partner på Reflex och ansvarig arkitekt för uppdraget. Det här är ett stort och komplext projekt, vilket är vår specialitet. Att däcka över ett brett spårområde samtidigt som tunnelbanan är i drift är en utmaning. Vår vision är att skapa en kokande mötesplats med skön söderkänsla vid en av Stockholms bästa kommunikationsnoder.

RE: Liljeholmen ägs och drivs av Citycon. Mer information hittar du på reliljeholmen.se

Möt arkitekterna bakom RE: Liljeholmen