8 oktober, 2020

Reflex ritar nytt bostadskvarter i Örebro

Bostadsbolaget K2A har startat projekt Startbanan i Örebro med nyproduktion av 115 hyresbostäder i tre huskroppar med en bedömd uthyrningsbar yta om cirka 3 100 kvm. Bostäderna kommer att ha mellan ett till tre rum och kök. Reflex har ritat kvarteret och nu sätter bygget igång.

Fastigheten är belägen i utvecklingsområdet Södra Ladugårdsängen cirka 2,5 km från centrala Örebro. Byggnaderna uppförs med trästomme och kommer att miljöcertifieras med Svanen. De bedöms därtill bli klassificerade som ”Dark green”, den högsta miljöklassificering enligt CICERO:s metodik. 

– Under våren 2017 började vi på uppdrag av K2A att rita upp ett nytt bostadskvarter i Örebro. Tomten ligger i ett ”nyetableringsområde” i södra Örebro med ena foten i staden och andra foten i naturen, nära en golfbana. Uppdraget omfattar nybyggnation av yt-effektiva och miljövänliga hyresrätter i volymelement byggda i trä och omfattar 115 st bostäder fördelat i tre husvolymer med olika karaktärer, berättar Axel Löttiger, arkitekt på Reflex.

Visionen med projektet är att skapa tre individuella byggnader med olika karaktär som tillsammans skapar ett sammanhållet kvarter som förhåller sig till kontexten i form, skala och material. Det handlar också om att underlätta gemensam vistelse, trygghetskänsla och ökat fokus på hållbarhet med genomtänkta funktioner, rörelsemönster och utformning.

– Vår förhoppning är att de boende ska få välplanerade bostäder som tar tillvara på de kvaliteter som platsen och den byggda miljön erbjuder. Balkonger, generösa loftgångar och uteplatser i goda väderstreck. En bilfri gård med säker cykelförvaring och en mer påtaglig gemensamhet, avslutar Axel Löttiger.

Färdigställande och inflyttning är beräknat till fjärde kvartalet 2021.