21 mars, 2022

Reflex-ritade Nya Kronan nominerat till Årets Bygge

Reflex Arkitekter har utformat Nya Kronan – ett miljösmart kontorskvarter som är ritat för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Byggnaden är nu nominerad till tidningen Byggindustrins utmärkelse Årets Bygge 2022 i kategorin hotell och kontor. Uppdragsgivare är Vasakronan, Skanska är entreprenör.

På Sturegatan i centrala Sundbyberg har Skatteverket nyligen flyttat in i sina nya lokaler. 42 000 kvadratmeter kan låta mycket, men myndigheten nästan halverar sin lokalyta i och med flytten från Solna Strand.

– Det här är ett stort hus i en liten stadskärna. Det har styrt utformningen, säger Anders Nordlund, ansvarig partner på Reflex Arkitekter.

Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg bestod ursprungligen av tre byggnader uppförda 1981, med ett 15 våningar högt kontorshus som reste sig högt över de omkringliggande husen. Höghuset är sparat och renoverat samtidigt som resten av kvarteret är nybyggt.

– De nya byggnaderna bidrar till att skapa en stadsmässighet längs Sturegatan, säger Anders Nordlund. Byggnaderna delas upp i mindre volymer med varierad utformning och höjd för att passa in i det småskaliga Sundbyberg.

Husens variation i skala och form accentueras av en individuell fasadgestaltning. Fasadmaterialen är tidlösa och beständiga i en grafisk färgskala som kontrasterar mot det röda teglet i höghuset. Fasaden i korsningen Sturegatan-Ekensbergsvägen består av integrerade solpaneler i svart glas.

Alla delar av kvarteret nås via entréer från Sturegatan, som leder direkt in mot tre ljusgårdar. I kvarteret skapas naturliga mötesplatser genom gemensamma ytor i de nedre planen med reception, konferens- och mötesrum.

– Det här är hus som är tänkta på lång sikt, säger Anders Nordlund på Reflex. Det är förberett för att enkelt kunna byggas om. Husen passar både en stor hyresgäst som Skatteverket, eller flera små om det blir aktuellt i framtiden.

Att bygga hållbart handlar idag både om att hitta estetiskt tilltalande lösningar för en lång tid framåt, och att vara miljömedveten och klimatsmart i sina val. Nya Kronan har solceller både på tak och vissa fasader. Gröna tak med sedum hjälper till med dagvattenhanteringen och skapar en naturlig och inbjudande utemiljö kring takterrasserna. Borrhålslager förser byggnaden med både värme och kyla. Bygget har projekterats för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platina Core & Shell.

Reflex har 2013 – 2018 ansvarat för koncept, detaljplan, programhandlingar och systemhandlingar på uppdrag av Vasakronan. Bygghandlingar har projekterats av CF Möller för entreprenören Skanska. Byggnaderna färdigställdes 2021.

Prisutdelningen i Årets Bygge 2022 sker den 24 mars, på Construction Summit som tidningen Byggindustrin arrangerar på Posthuset i Stockholm.

Läs mer om projektet här:
https://reflexark.se/projekt/kontor/kronan/

Kontakt: Anders Nordlund, ansvarig partner Reflex Arkitekter, 070 211 10 70, anders.nordlund@reflexark.se

Fasader mot Sturegatan, uppdelade i olika volymer. Den svarta fasaden består av solpaneler. Det röda tegelhuset är befintligt. Foto: Stellan Herner