18 juni, 2020

Reflex på andra plats i markanvisningstävling på Ingarö

På uppdrag av Mitsemhus har Reflex Arkitekter gjort ett förslag på ett nytt vård- & omsorgsboende på Ingarö. Förslaget är en modern byggnad som samtidigt knyter an till den äldre bebyggelsen på platsen både i skala, i utformning av detaljer och i val av material och färgsättning.

Byggnaden är uppbruten men ändå sammanhängande, den består av längor i två våningar förbundna med länkar som genom sina placeringar skapar tre gårdar. Planlösningen skapar goda förutsättningar för de boende att röra sig runt såväl inne som ute. God överblickbarhet med möjlighet att samverka mellan boendeenheter skapar ytterligare trygghet.

Fasaderna har en beklädnad av träpanel. Längornas gavlar bildar tydligt motiv både mot sydost och nordväst. Ett utanpåliggande ribbverk på bottenvåningens fasad, med rytm anpassad till fönstersättningen, skapar skuggspel och variation och bidrar till byggnadens moderna uttryck.