13 Oktober, 2014

Reflex i juryn för Stora Kakelpriset

Stora Kakelpriset, tidigare Byggkeramikpriset, har delats ut sedan 2001 till byggnadsprojekt i Sverige där kakel och klinker använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper. Särskilt uppmärksammas användning på ett nyskapande sätt och/eller nya användnings- områden samt när byggkeramikens egenskaper bidrar till att skapa en ur miljösynpunkt gynnsam situation jämfört med andra tillgängliga material-alternativ Medlem i juryn för årets pris, är Rachid Lestaric från Reflex.

Länk

15 September, 2017

29 Juni, 2017

15 Maj, 2017

24 Mars, 2017

13 Februari, 2017

22 November, 2016

13 September, 2016

26 Augusti, 2016

30 Juni, 2016

7 Juni, 2016

10 Februari, 2016

6 Februari, 2015

14 December, 2014

19 Mars, 2014

18 Mars, 2014

10 Mars, 2014

26 November, 2009

7 Maj, 2009