9 mars, 2020

Policy med syfte att begränsa spridningen av det nya coronaviruset COVID-19

Upprättad 2020-03-09

 

Ansvarsfullt agerande

  • Alla medarbetare agerar ansvarsfullt för att skydda sig själv och sin omgivning.
  • Alla medarbetare följer råd och policys från myndigheter, kunder och samarbetspartners.

 

Möten och resor

  • Fysiska möten ersätts så långt som möjligt med möten via telefon, Skype eller Teams.
  • Resor med flyg eller tåg utanför Storstockholm undviks så långt som möjligt.
  • Möten på kontoret hålls i första hand i rum skilda från arbetsplatserna.

 

Arbete från kontoret och hemifrån

  • Den som är frisk arbetar som vanligt från kontoret. Vid behov och om det är möjligt kan medarbetare arbeta hemifrån uppkopplad mot kontorets server.
  • Medarbetare som har besökt riskområden, eller som har eller kan antas ha träffat smittade, arbetar hemifrån 14 dagar därefter, även om det inte finns sjukdomssymptom.
  • Den som är eller har varit sjuk stannar hemma tills symptomen har försvunnit, oberoende av sjukdom.

 

Ersättare

  • Vår ambition är att planera så att det finns ersättare om medarbetare skulle insjukna.