23 september, 2020

Reflex Arkitekter lanserar ny sajt om hur corona påverkar arkitekturen

För att möta svaret på de utmaningar vi ställs inför på grund av coronapandemin, lanserar nu Reflex Nytidsarkitekterna.se – en sajt inriktad på spaningar om arkitekturens roll och utmaningar kopplat till pandemin.

Hur ser framtidens kontor ut när allt fler arbetar på distans? Hur möts vi? Hur umgås vi och hur aktiverar vi oss? Kan arkitektur spela en roll för att minska smittspridning och risken för nya  pandemier? Det är några frågeställningar många fastighetsägare- och utvecklare står inför kopplat till Covid-19. 

– Att möta nya behov och utmaningar är extra angeläget nu. Därför söker vi svar på arkitekturens roll, utmaningar och möjligheter kopplat till coronapandemin. Vi kallar sajten för
Nytidsarkitekterna.se och vill med denna webbplats lyfta frågor, ge svar och stötta dig som står inför stora utmaningar i en ny tid, säger Marco Folke Testa, vd Reflex Arkitekter.

Nytidsarkitekterna.se har medarbetare på Reflex, Ripellino och Reform spanat om hur Covid-19 påverkar framtidens stad, bostad och kontor. En sak är säker – pandemin kommer att pågå i flera år. Vi vet inte om det någonsin kommer att bli som vanligt igen.

Förutom befintliga uppdrag får Reflex nu frågor som är relaterade till effekten av coronapandemin. Alltifrån hur man coronasäkrar sitt kontor till hur man ska planera nya projekt där stora delar av kontorsyta kanske måste användas till något annat. Reflex hjälper till både handgripligen och strategiskt. Alltifrån hur man coronasäkrar kontoret till strategiska frågor kring hur man utvecklar kommersiella fastigheter i en tid där förutsättningarna ser annorlunda ut jämfört med ett par månader sedan.

– Vi kan konstatera att pandemin påverkar samhället i grunden. Från och med nu lever vi i en ny tid, därför kallar vi vår sajt för Nytidsarkitekterna.se, säger Marco Folke Testa.

Exempel på några spaningar om arkitekturens roll och utmaningar kopplat till pandemin:

Mindre städer mer attraktivt bland unga
Den framtid vi ser inom stadsplanering handlar om tät, grön och sund stad. De stora städerna fortsätter att utvecklas och förtätas. Mindre städer framstår som mer attraktivt bland yngre.

I städerna stärks lokala sammanhang nära bostaden, funktionerna blandas lokalt. 

– Vi märker en längtan till ett boende i naturen, med egen odling på landet. Pandemin skapar en ökad krismedvetenhet inom stadsplanering, säger Alessandro Ripellino på Reflex som spanat om stadens utveckling på sajten.

Hemarbete ställer nya krav på bostad och kvarter
Rådande coronasituation har blottat en mängd brister och styrkor med hur vi bor idag. Med många hemarbetande har de normalt befolkade stadsgatorna stundtals tömts medan rena bostadsområden i när- och förorten med lekplatser och öppna ytor blomstrat upp. När en stor del av tiden spenderas i närheten av hemmet ställs det högre krav på vad våra bostadskvarter kan erbjuda. Plötsligt finns underlag för lokala butiker, cafeer att utvecklas. 

– Med väl utformade bostadskvarter kan vi skörda vinster som, minskat resande, och underlag för en starkare lokalekonomi, som kan öka känsla av gemenskap och trygghet, säger Maria Hedensjö Bergquist på Reflex.

Vad är ett kontoret i “det nya normala”?
Plötsligt har vi en helt annan syn på att jobba på kontor, och att jobba på distans. Det är många som nu, och på sikt, önskar återvända till ett fysiskt kontor och sin arbetsplats. Det ställer krav på att skapa trygga kontor. Arbetsgivare måste erbjuda arbetsmiljöer där medarbetare inte känner oro över smittspridning och där social distansering fungerar. 

 – Som arkitekter måste vi kunna revidera hur vi planerar kontor. Före Corona – oftast med små bord och korta avstånd. Och i framtiden – med ökade avstånd och säkrare flöden för att garantera att tvåmetersregeln kan följas, säger Peter Sahlin på Reform.