Peter Sahlin coronaspanar för Sveriges Arkitekter

15 juni, 2020


Kan vi dra lärdom av tidigare kriser för att bättre möta en framtid präglad av coronapandemin? Reforms Peter Sahlin blickar tillbaka på bank – och fastighetskrisen på nittiotalet, IT-kraschen 2000–2002 samt finanskrisen under Lehman Brothers 2007– 2008.

Hur bidrog insikterna från dessa nedgångar till att bättre rusta honom och branschen för tiden som följde?

Webinariet är öppet för alla medlemmar i Sveriges Arkitekters Företagarservice – läs mer här:
https://www.arkitekt.se/event/spaning-post-corona/