24 mars, 2022

Nya Kronan vinner Årets Bygge 2022

Nya Kronan i Sundbyberg vann den 24 mars priset Årets Bygge 2022 i kategorin hotell och kontor. Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under föregående år och som hållit budget, haft hög arbetssäkerhet och skapat mervärde.

Reflex Arkitekter har på uppdrag av Vasakronan utformat Nya Kronan – ett miljösmart kontorskvarter som är ritat för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Skatteverket hyr idag lokalerna, som är nästan hälften så stora som deras tidigare i Solna Strand.

Juryns motivering: Samverkan har stått överst på agendan i det här projektet som blev klart både i tid och under budget. Hållbarhet och innovativa metoder har väglett fram till slutresultatet som är en byggnad av högsta kvalitet.

– Vi är jätteglada för priset, och lyfter på hatten för Vasakronan och Skanska. Tillsammans har vi kunnat få till ett modernt, yteffektivt och estetiskt tilltalande hus med bra miljöprofil, säger Anders Nordlund, ansvarig partner på Reflex.

Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg bestod ursprungligen av tre byggnader uppförda 1981, med ett 15 våningar högt kontorshus som reste sig högt över de omkringliggande husen. Reflex valde att behålla och renovera höghuset samtidigt som man ritade nytt i resten av kvarteret.

– De nya byggnaderna bidrar till att skapa en stadsmässighet längs Sturegatan, säger Anders Nordlund. Husen delas upp i mindre volymer med varierad utformning och höjd för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Variationen i skala och form accentueras av en individuell fasadgestaltning. Fasadmaterialen är tidlösa och beständiga i en grafisk färgskala som kontrasterar mot det rödbruna teglet i höghuset.

Husen har solceller både på tak och vissa fasader. Gröna tak med sedum hjälper till med dagvattenhanteringen och skapar en naturlig och inbjudande utemiljö kring takterrasserna. Borrhålslager förser byggnaden med både värme och kyla, och en hel del av byggmaterialet är återbrukat. Bygget har projekterats för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platina Core & Shell. Projektet betalas med grön finansiering. 

Reflex har 2013–2018 ansvarat för koncept, detaljplan, programhandlingar och systemhandlingar. Bygghandlingar har projekterats av CF Möller för entreprenören Skanska. Byggnaderna färdigställdes 2021.

Läs mer om projektet här:
https://reflexark.se/projekt/kontor/kronan/

Kontakt: Anders Nordlund, ansvarig partner Reflex Arkitekter, 070 211 10 70, anders.nordlund@reflexark.se