15 oktober, 2021

Kv. Klövern är nominerat till Täby Stadsbyggnadspris 2021

Ripellino Arkitekter är nominerade till Täby Stadsbyggnadspris 2021 för kvarteret Klövern i Täby park.

Kvarteret Klövern är ett av de första kvarter att stå färdigt i den nya stadsdelen Täby park, som Ripellino Arkitekter varit med och utvecklat tillsammans med ÅWL efter ett vinnande tävlingsförslag för strukturplanen. Kvarterets centrala läge i den nya stadsdelen har influerat gestaltningen, där gatornas olika tempo och karaktärer speglas i byggnadernas utseende, formspråk och detaljering. Huskropparna i anslutning till Boulevarden har ett stadigt och stringent uttryck och en skala som förhåller sig till stadsrummets dignitet, medan huskropparna mot de mindre kvartersgatorna har en småstadskaraktär med ett mer intimt uttryck. Resultatet blir tydliga och sammanhängande stadsrum vilket skapar en orienterbarhet och trygghet för de boende.

Täby kommun skriver i sin motivering att: ”Detaljeringen är genomgående god och lockar till att ta ett extra varv och upptäcka de olika husens skiftande karaktär.”

Projektet innehåller 140 lägenheter och har utvecklats för Skanska. Bygghandlingen har projekterats av Pörner + Pettersson.

Läs mer och rösta på kv. Klövern här:

https://www.taby.se/kommun-och-politik/statistik-och-fakta/priser-och-stipendier/stadsbyggnadspris/