12 maj, 2022

Kronan nomineras till Årets byggnad i Sundbyberg 2022

Reflex Arkitekter har utformat Nya Kronan – ett miljösmart kontorskvarter som är ritat för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Byggnaden är nu nominerad till Sundbyberg stads pris Årets byggnad i Sundbyberg 2022.

Nya Kronan är ett stort hus anpassat till en småskalig charmig handelsgata. Av omtanke till omgivningen är den nya byggnaden uppdelad i mindre volymer med varierade fasader och höjder. Höghuset är renoverat med respekt för husets gedigna material. De nya entréerna lyfts av det återbrukade detaljerade teglet. Inslag av mötesplatser, mindre parkstråk, utåtriktade bottenvåningar och konst bidrar till gaturummet och tryggheten på platsen.

– Det här är ett stort hus i en liten stadskärna. Det har styrt utformningen, säger Anders Nordlund, ansvarig partner på Reflex Arkitekter. De nya byggnaderna bidrar till att skapa en stadsmässighet längs Sturegatan.

Hållbarhet har varit en ledstjärna i projektet. Byggnaden är klassad med den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum. Geoenergianläggning, gröna sedumtak och solcellsfasader är några av de klimatsmarta lösningarna.

Reflex har 2013 – 2018 ansvarat för koncept, detaljplan, programhandlingar och systemhandlingar på uppdrag av Vasakronan. Bygghandlingar har projekterats av CF Möller för entreprenören Skanska. Byggnaderna färdigställdes 2021. Årets byggnad i Sundbyberg avgörs genom rösning, som pågår till och med 22 maj.

Läs mer och rösta på Kronan här:

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/arets-byggnad-2022—kandidaterna.html

Nya Kronan i Sundbyberg. Foto: Stellan Herner