9 oktober, 2020

Hjälp Reflex vinna Haninge arkitekturpris

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm och är utsedd till en av åtta regionala stadskärnor i länet. Kommunen bygger en ny stadskärna, en ny företagspark och en mängd nya bostäder. Nu instiftar Haninge ett arkitekturpris för att skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt, samt uppmärksamma god arkitektur i Haninge.

Reflex är en av tre i final för projektet Vega Park i samarbete med K2A.

Hjälp Reflex att vinna priset – här kan du rösta på vårt projekt:
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/haninge-arkitekturpris/

Så här motiverar juryn Reflex finalplats:
I slutet på Vega Allé ligger några kvarter med en fin variation av material, det är olika typer av värmebehandlad och målad panel samt inslag av puts. Husen samlar sig runt fina gårdsrum och det nya lilla torget som med Wofflans stenugnsbageri blivit en nod inte bara för Vega-borna utan långt utanför. Det är husen längs Vega allés södra sida som är nominerade till priset. Med sina träfasader med markerade bottenvåningar där en djupare panel skapar en tydligt markerad sockel. Ovanpå skapar stora fönster, indrag och balkonger och en fin färgsättning, hus med en tydlig identitet i samklang med landskapet.