27 mars, 2019

Hälleskogsbrännan vinner Västmanlands arkitekturpris 2019

Glädjande nyheter! PS Arkitekturs arkitektarbeten med utsiktstorn och besökscenter, vid Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, i Västerfärnebo vinner Västmanlands arkitekturpris 2019.

Det var efter den stora branden i Västmanland 2014 som länsstyrelsen ville informera och berätta om processen i ett besökscenter i det nybildade naturreservatet Hälleskogsbrännan.

Besökscentret i Hälleskogsbrännan började som en del av Mikael Hassels exjobb på Arkitekturskolan, KTH som efter examen vann upphandlingen om nytt besökscenter i naturreservatet. Mikael arbetade vidare med  projektet tillsammans med pS Arkitektur.

Så här motiverar juryn nomineringen av Hälleskogsbrännans naturreservat:

Den stora branden i Västmanland 2014 var svår att förstå. Nu följer böcker, filmer och utställningar i dess spår för att om möjligt göra den begriplig. På den aktuella platsen finns ännu ett ofattbart sår i naturen. Här har Länsstyrelsen låtit uppföra ett besökscenter av hög arkitektonisk klass.

När Hälleskogsbrännan tillkommer kan det ses som i början av en ny epok, där anpassning och samspel med naturkrafterna är vägen framåt. När skogen växt upp kommer siktlinjer från spängerna och tornet gradvis att försvinna. Människans syn på sin plats i ekosystemet förändras och utsikter somt tagits för givna övergår i nya insikter.

Verket samspelar med landskapets förändring och tiden via träets åldrande. Även via landskapets förändring och genom tiden det tar att gå alla stegen upp till utsiktstornet. Utformningen inbjuder på ett finkänsligt sätt till tid för paus och reflektion tack vare utplacerade bänkar och vindskydd.

Läs mer om projektet här: https://reflexark.se/projekt/ovrigt/halleskogsbrannan/

Besök även Sveriges Arkitekter Västmanland: https://www.arkitekt.se/vastmanland/