18 december, 2018

Hälleskogsbrännan nominerad till Västmanlands arkitekturpris 2019

PS Arkitekturs arkitektarbeten med utsiktstorn och besökscenter, vid Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, i Västerfärnebo är nu nominerat till Västmanlands arkitekturpris 2019.

Det var efter den stora branden i Västmanland 2014 som länsstyrelsen ville informera och berätta om processen i ett besökscenter i det nybildade naturreservatet Hälleskogsbrännan.

Besökscentret i Hälleskogsbrännan började som en del av Mikael Hassels exjobb på Arkitekturskolan, KTH som efter examen vann upphandlingen om nytt besökscenter i naturreservatet. Mikael arbetade vidare med  projektet tillsammans med pS Arkitektur.

Av 35 förslag är nu fem bidrag nominerade och så här motiverar juryn nomineringen av Hälleskogsbrännans naturreservat:

Den stora branden i Västmanland 2014 var svår att förstå. Nu följer böcker, filmer och utställningar i dess spår för att om möjligt göra den begriplig. På den aktuella platsen finns ännu ett ofattbart sår i naturen. Här har Länsstyrelsen låtit uppföra ett besökscenter i hög arkitektonisk klass. Att med form och material lösa en besöksfunktion med bra tillgänglighet på det sätt som är gjort bör belönas med ett arkitekturpris.

Via de vindlande träspängerna tar sig besökaren steg för steg över den brända marken. I jämnhöjd med förkolnade stubbar, svedda stenar och nya spirande lövträd tar hen sig uppåt mot utsiktsplatsen. Där öppnar sig vyn ända till horisonten. Vidden av branden blir tydlig och kanske även vidden av vår delaktighet i ekosystemet. Verket samspelar med landskapets förändring och tiden via träets åldrande. Även via landskapets förändring och genom tiden det tar att gå alla stegen upp till utsiktstornet. Utformningen erbjuder på ett finkänsligt sätt tid för paus och reflektion tack vare utplacerade bänkar och vindskydd.

Besökscentret startade som en del av Mikael Hassels exjobb på Arkitekturskolan som efter examen vann upphandlingen om nytt besökscenter i naturreservatet. Mikael arbetade vidare med och färdigställde projektet tillsammans med pS Arkitektur.

Läs mer om projektet här: https://reflexark.se/projekt/ovrigt/halleskogsbrannan/