24 november, 2020

Gör om och gör rätt!

Reflex partner Jenny Öberg pratar på Fastighetsvärldens arrangemang Kontorsdagen 25 november på temat “Plötsligt har hemmet blivit den nya arbetsplatsen för många och mötena har blivit digitala. Vilka nya krav ställer Corona på kontorsdesignen? Och hur bör morgondagens kontor utformas för att klara framtida pandemier?

Se Jenny Öbergs dragning på Kontorsdagen här:

Jenny, vi har levt med pandemin sedan i mars. Vad är det som händer på våra arbetsplatser med anledning av detta?
Till att börja med är det många som inte är på sina kontor nu, eftersom rekommendationen är att arbeta från hemmet. Enligt Leesman Home Working Survey ser vi att en majoritet är mer nöjda med hemarbetsplatsen än kontoret, vilket är ett underbetyg till svenska kontor – det visar att vissa kontor är fel utformade och saknar de funktioner som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Vi ser också att mobilt och digitaliserat arbetssätt, som länge varit en pågående stark trend men som nu exploderat, är lösningen på att ställa om och anpassa sig snabbt. Men vi vill samtidigt börja återgå till våra kontor, vilket ställer nya krav på hur man gör kontoret mer säkert kopplat till eventuell smittorisk. Här måste man arbeta social distansering, hygienrutiner, restriktioner i antal personer mm.

Vilken roll fyller kontoret respektive hemmakontoret?
En av kontorets viktigaste roll är att skapa samhörighet och vi-känsla. Det är därför vi i så hög grad längtar tillbaka till kontoren just nu. Kontoret är också viktiga för kreativa samarbeten, möten och idéegenerering. Det är något som gör trögt på distans.

Det många har märkt med hemmakontoret är att det fungerar bra för enskilt arbete och digitala möten. Men det ställer också stora utmaningar på både ledarskap och medarbetarskap. Vi är alla olika och för vissa kan man jobba hemma för alltid medan andra knappt står ut en dag med att jobba hemma utan måste vara på kontoret för att få något gjort. Att ha möjlighet att arbeta på distans kan ge bättre balans och mindre stress i livet, men man måste hantera detta så privatlivet fortfarande är avgränsat.

Hur påverkar pandemin framtidens kontor?
Distansarbete är här för att stanna. Vi kommer att spendera mindre tid på kontoret, vilket kommer att ge mer yta på kontoren i framtiden. Men kontoren kommer fortsätta vara viktiga för de som behöver attrahera ”de bästa hjärnorna” och generera nya relevanta idéer. Dock är många kontor dåligt utformade idag. Det saknas rätt funktioner för att stimulera medarbetarna och skapa en säker miljö. Det finns en stor potential i att optimera kontoren för att få en bättre effektivitet och produktivitet. Gör om och gör rätt – istället för att göra er av med yta!

Vi har sett en trend från egna kontorsrum till aktivitetsbaserade kontor. Kommer pandemin göra att vi återgår till små egna cellkontor igen?
Nej, det krävs flexibilitet och optimering av ytan. Det medger inte ”egna” rum och platser. Det vi förhoppningsvis kommer se mer av är större ytor för social samvaro och idéutbyte, riktigt bra fokusmöjligheter, flexibla samarbetsytor som är lätta att anpassa och ställa om, bättre teknik för digitala möten och naturligtvis distansarbetet som en naturlig del av pusslet.