22 juni, 2021

Framtidssäker arkitektur genom innovativt samskapande

Den här artikeln var ursprungligen en annons i DI-bilagan “Hållbar byggindustri” 2021-06-22. Orginalet hittar du här: https://etidning.di.se/shared/spread/di-kundtidning-del-v-2021-06-22-p14-15/lZQ8t8Bv

Den byggda miljön kan hjälpa eller stjälpa oss i vår strävan att tillsammans skapa hållbara samhällen. Reflex Arkitekter arbetar för att uppnå en relevant och hållbar arkitektur, med beständiga, attraktiva livsmiljöer som tillför värden för individen. Arkitektkontorets mångdisciplinära verksamhet sträcker sig över en bredd av komplexa byggnads- och inredningsprojekt, där deras samlade erfarenhet skapar nya, smarta miljöer för morgondagens stadsutveckling.

Sedan sammanslagningen av Alessandro Ripellino Arkitekter och Reflex Arkitekter får företaget alltfler större och mer komplexa uppdrag utanför Stockholm och Göteborg, där deras kontor finns. Ett spännande projekt de nu arbetar med är Sveriges Paviljong under Expo 2020 – i Dubai.

Världsunikt projekt, en hyllning till svenska skogar
Paviljongen The Forest vid världsutställningen är ritad av Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti. Den samskapade arkitekturen, som såväl konceptuellt som visuellt sammanlänkar utställning och byggnad, är i sig själv en symbol för skogen.

– Det är en metafor för ett balanserat ekosystem, där varje enskild del spelar en väsentlig roll för en fungerande helhet och gemenskap, säger Alessandro Ripellino, Arkitekt SAR/MSA OAI på Reflex Arkitekter.

– Paviljongens arkitektoniska uttryck uppstår i dynamiken mellan trädstammarna, där besökarna kan strosa in själva på markplanens öppna utställning och de slutna rummen upptill som ger känslan av träkojor. Där finns också simultana intryck från videolänkade konferenser och projektioner som ytterligare bidrar till helhetsupplevelsen.

Som ett svenskt tävlingsbidrag skulle verket också säga någonting om den svenska identiteten.

– Ungefär två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog, så naturligt blir det en del av landets id. Den blir också här en symbol för vår cirkulära syn på hållbarhet. Det vi vill lyfta fram, och som Sverige är bra på, är hållbarhetsfrågorna – och att visa vägen fram i dessa. Vi beskriver den vägen som ”co-creation for innovation”.

”Hållbarhet motsätter sig inte det arkitektoniska verkshöjden”
Anna Wijkmark, arkitekt SAR/MSA på Reflex Arkitekter, beskriver The Forest som en slags arkitektonisk ”haute couture”, gjord för att vara ensam i sitt slag.

– Det som manifestet gör är att spänna bågen, öppna upp samtalet och visa på hur vi kan arbeta tillsammans och innovativt med trä och träbyggnadsteknik, säger hon.

Reflex Arkitekter arbetar mycket med stadsutveckling och ur det socialt hållbara perspektivet vill de också skapa bra och vackra boendemiljöer där människor trivs och har råd att bo. Med hjälp av volymproducerade moduler skapar de klimatsmarta bostäder där de sedan anpassar fasaderna utefter miljön där de ska stå.

– Massproduktion behöver inte innebära en lägre kvalitet, utan snarare att man effektiviserat en ekonomiskt och miljömässigt hållbar process, som i förlängningen håller nere boendekostnaderna.

Trä är en förnyelsebar råvara som vi har mycket av i Sverige. Materialet släpper endast ut motsvarande en tredjedel så mycket koldioxid som betong, men det säger samtidigt inte att trä är det optimala materialet för varje enskilt uppdrag.

I en studie genomförd av bland andra Reflex Arkitekter, Sveafastigheter, WSP och Resona/ Svenska Cement har de mätt koldioxidutsläppen av en innovativ betongteknik i projektet ”Betongbygglådan”.

– Studieresultaten, baserade på LCA, visar att tekniken kan användas till husbyggen med en 52 procent lägre halt av koldioxidutsläpp, jämfört med traditionell betongteknik – inom samma kostnadsramar. Här har vi en stor förmåga att göra skillnad för såväl människa som miljö, samtidigt som vi tar vara på det bästa ur varje material – med rätt metod – för den funktion vi eftersträvar, avslutar Anna Wijkmark.

Reflex Arkitekters syn på hållbara värden inkluderar vikten av att beröra, engagera och förena genom den arkitektoniska gestaltningen och den upplevelse den skapar.