1 februari, 2022

Föreläsning på Konstakademien om The Forest arrangerat av Stockholms Arkitektförening

SVENSKA PAVILJONGEN VID VÄRLDSUTSTÄLLNING EXPO 2020 I DUBAI

Tid: 3 februari, kl 17:30
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12

Skogen är en rikedom och en fantastisk potential för Sverige som ledande nation i klimatomställningen mot en hållbar framtid. Därför är skogen den bärande metaforen för den svenska paviljongen vid Expo 2020 i Dubai. Byggnaden är resultatet av ett internationellt samarbete mellan Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti, som började med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

Paviljongens radikala träkonstruktion, helt utan betong och konstruktivt stål, symboliserar Sverige och en fristad för ett växande ekosystem, där fantasi och legender kan inspirera människor att gemensamt skapa nytt. En spektakulär upplevelse av skogens storhet mitt i ökenlandet Dubai med gläntor, kojor och trädkronor för samskapande verksamhet. Det kan kännas självklart för oss i Sverige att ta en skogspromenad. Därför vill vi bjuda in besökare i vår skog, en bit av Sverige, där nya idéer får växa.

I föreläsningen presenterar Alessandro Ripellino, ansvarig arkitekt, narrativet, arkitekturen och det internationella arkitektsamarbetet. Staffan Schartner, arkitekt, projektledare och byggherreombud, beskriver den innovativa träkonstruktionen och byggprocessen.

Konstakademien tillåter 80 platser, först till kvarn! Biljetter delas ut vid ankomst. Covid-pass gäller, kontrolleras vid entré. Evenemanget är kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Vi uppmanar till att fortsätta följa råd från FHM och att du endast kommer till event om du känner dig fullt frisk. Föreläsningen börjar 18:00. Mingel med dryck från 17.30.

Arrangör: Stockholms Arkitektförening genom Louise Lindquist Sassene och Tove Dumon Wallsten.

Se hela föreläsningen här: