6 november, 2018

Fördelarna med industriellt byggande i trä


Träbyggande är en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande. En ökad användning av trä i byggandet kommer starkt bidra till att minska Sveriges utsläpp av koldioxid och därmed med att nå målet om koldioxidneutralitet år 2045. Cirka hälften av en byggnads klimatpåverkan sett i en 50-årig livscykel härrör från bygg- och materialprocessen visar aktuell forskning.

Länsstyrelsen i Kalmar bjöd in till en heldag om ökat träbyggande som arrangeras av tillsammans med Föreningen Trästad Sverige. En av talarna var Anna Wijkmark, partner och arkitekt på Reflex Arkitekter.

Hej Anna, du har precis varit i Kalmar och pratat om industriellt byggande i trä. Som arkitekt, vad är fördelen med trä?
Det finns många fördelar med trä!
– Det är miljövänligt – Framförallt binder trä koldioxid över hela livslängden
– Det är lätt att transportera
– Att bygga med trä ger större precision – det är mycket mer precist än betong.
– Trä ger bra arbetsmiljö i fabriken och bra klimat för de boende.
– Runt om i Sverige har vi sågverk och skog – detta skapar i sin tur arbetstillfällen i glesbygden.
– Trä är vackert! Även när det åldras.
– Det ger bra inomhusklimat, man mår bra i trähus.

Du berättade också om ert samarbete med K2A, Svenska Studentbostäder och Grännäs trähus där ni tillsammans har ett koncept kring Sveriges bästa studentboende på 10 orter. Vad är det som gör ert boende så bra?
Med en produkt som byggs med stor repetition i stor volym så sker det en kontinuerlig produktutveckling. Vi tar med oss erfarenheter från tidigare projekt och förfinar, förbättrar och utvecklar produkten ”Student 21:an ”hela tiden.

På så sätt kan man nå bättre kvalitet, högre standard på material och man får tid, kraft och pengar att lägga på fasader, gårdsmiljöer och övergripande gestaltning. Det ger oss utrymme för en stark profilering av varje unikt hus.

När du som arkitekt ritar ett hus – blir processen annorlunda om materialet är i trä jämfört med andra material?
Processen ser annorlunda ut för att det är industriellt byggande inte för att det är just trä.
Vi måste rita färdigt husen mycket tidigare i byggprocessen än i en platsbyggd entreprenad. Allra helst ritar vi husen exakt redan i detaljplaneskedet. Det kan vi göra eftersom de flesta av våra legobitar är standardiserade. Redan innan bygglov så startar fabrikerna med tillverkningsritningar och när bygglov vunnit laga kraft så är produktionen kanske redan igång i fabriken. Därefter sker tät kontakt med fabriken om utveckling av vissa delar, förbättringar, nya material- och produktval specifikt för det unika projektet.

Från Ax till Limpa går det alltså mycket fortare än att bygga på traditionellt sätt. Ungefär halva tiden. Och då uppnår man samma resultat eller bättre.

Vad är framgångsfaktorn när man ritar hus anpassat för studenter?
Alla undersökningar visar på att studenter vill ha sitt egna boende, sitt egna badrum och kök och helst sin egna tvättmaskin. Det får de i Svenska Studenthus bostäder. I större anläggningar ritar vi in ett Starbuckscafé, med anslutande liten tvättstuga bara för studenterna. Det blir ett vardagsrum där man kan dricka kaffe, plugga och vänta på tvätten.

Utöver detta ritar vi en väldisponerad gård med utegrill, utegym, odlingsmöjligheter, cykelverkstad, eller t ex vallabod beroende på läget.

Till bostaden finns även en digital plattform knuten, där all bokning, service etc. och kommunikation med hyresvärden finns.
Svenska studenthus har också en egen elbilspool för studenterna utan anslutningsavgift.