24 juni, 2020

Expo 2020 skjuts upp till 2021

Världsutställningen Expo 2020 är framskjuten till 2021 på grund av coronapandemin, men arbetet för det internationella teamet bakom Sveriges Paviljong fortsätter arbetet som vanligt.

– Det som är lite speciellt med Expo-projektet är att vi redan innan corona hade mycket digitala möten i och med att designteamet är baserat i tre olika länder, med projekteringspartners i ytterligare andra länder säger Malin Bergman på Ripellino Arkitekter.

Hon berättar vidare att det har blivit jämlikare förutsättningar på mötena.

– Då alla inte har haft möjlighet att närvara fysiskt på alla möten så har det funnits en risk de enstaka distansdeltagarna inte skulle få tillräckligt med utrymme. Nu tvingas alla anpassa sig efter samma förutsättningar vilket ger alla mer lika möjligheter att delta.

Världsutställningen Expo 2020 skulle ha ägt rum i Dubai i oktober 2020 men kommer nu istället att hållas mellan 1: a oktober 2021 till 31:a Mars 2022. Temat för året är Connecting Minds – Creating the Future”. Utställningen har tre områden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet.

Alessandro Ripellino Arkitekter har tillsammans med Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti ritat Sveriges paviljong ”The Forest”, som kommer att vara placerad i området hållbarhet.

Läs mer om Sveriges Paviljong för Expo 2020