27 september, 2022

Drabanten nominerad till Årets Fasad 2022

Drabanten nominerad till Årets Fasad 2022!

Tävlingen arrangeras av Mur & Putsföretagen och projektet är ett av tre nominerade i kategorin Nyproduktion 2022. Huset är ritat av Ripellino Arkitekter som numera är en del av Reflex.

– Med sin synliga placering och karaktärsfulla gestaltning utgör Drabanten, Väsby centrums och Fyrklöverområdets nya landmärke. Tre huskroppar som innehåller olika boendeformer; hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende har placerats ovan en sockelvåning med lokaler för småbutiker och kaféer som blandas med bostadsentréer.

– Kvarteret präglas av den enhetliga metalliska beklädnaden i varm gyllene kulör, kombinerad med en varierad detaljutformning och reliefverkan. Taket på sockelvåningen är en privat, lugn och grönskande gård för de boende och deras gäster.

Byggherre: Sveafastigheter
Fasadentreprenör: Väsby Plåtslageri AB
Byggföretag: H2 Entreprenad

Läs mer om tävlingen nedan:

https://murochputsforetagen.org/nominerade-vilket-bidrag-vinner-arets-fasad-2022/

Drabanten, Väsby centrum. Foto: Martin Brusewitz