21 september, 2020

Distansarbete kommer att vara en naturlig del av arbetslivet

Kan man göra bostäder av kontor nu när fler jobbar hemma på grund av coronapandemin? Det var frågeställningen i en panel på Business Arena Talks som Reflex Arkitekters Peter Sahlin deltog i tillsammans med Oskar Öholm, vd, Fastighetsägarna Stockholm och Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter.

Det är inget nytt att användningen av mark och lokaler skiftar över tiden. Det vi ser nu är att ett ökat distansarbete väcker frågan om kontorslokaler kan byggas om till bostäder. Redan tidigare satte ökad e-handel ett omvandlingstryck på köpcentrum och fysiska butiker i stadsmiljön. Hur ska man tänka som fastighetsägare och investerare för att ta rätt beslut när efterfrågan på lokaler skiftar snabbt? Vilka är de mer kortsiktiga och praktiska hindren för omvandling? Går det att sätta in det som sker idag i ett större sammanhang?

– På kort sikt handlar det om att coronatrygga kontoret så att vi kan återgå till en någorlunda normal vardag, men vi är mitt inne i ett skifte där distansarbete kommer att vara en naturlig del av arbetslivet. Det sätter kontorets roll i ett helt nytt perspektiv, säger Peter Sahlin.

– Kontorsytan kommer att spela en annan roll i framtiden. Från fokus på arbetsplatser blir ytan mycket mer flexibel där fokus kommer vara på möten, en arena för företagets varumärke och kreativa möten mellan medarbetare. Vi kommer att se att medarbetare hittar andra ställen att jobba på när de behöver arbeta koncentrerat.

Läs mer om Reflex spaningar om hur coronapandemin påverkar staden, kontoret och bostaden på vår nya sajt Nytidsarkitekterna.se