22 Mars, 2012

Blå Jungfrun har vunnit Svensk Betong’s pris Helgjutet

Juryns motivering: “Med stark fokusering på att skapa en energisnål, tät, välisolerad konstruktion som även håller hög arkitektonisk kvalitet har Svenska Bostäder i samarbete med Reflex Arkitekter och Skanska, utmärkt lyckats utnyttja den platsgjutna betongens möjligheter att väsentligt placera sig under gränsen för tillåten lufttäthet för ett passivhus. Läs mer på Betong.se

17 April, 2018

20 Mars, 2018

5 December, 2017

15 September, 2017

29 Juni, 2017

15 Maj, 2017

24 Mars, 2017

13 Februari, 2017

22 November, 2016

13 September, 2016

26 Augusti, 2016

30 Juni, 2016

7 Juni, 2016

10 Februari, 2016

6 Februari, 2015

14 December, 2014

19 Mars, 2014

18 Mars, 2014

10 Mars, 2014

26 November, 2009

7 Maj, 2009