24 augusti, 2020

Betongbygglådan – en studie för minskad klimatpåverkan

Ripellino Arkitekter har tillsammans med Sveafastigheter Bostad genomfört en studie med syfte att utveckla ett processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong. Detta för att utvärdera, beräkna och projektera bostadsbyggande av prisrimliga hyresrätter med ett lägre koldioxidavtryck.

Projektet består bland annat av en fallstudie med livscykelanalys från projektet Neptun i Västerås, Sveriges första flerfamiljshus som både är ett plusenergihus och Miljöbyggnad Guld.

Fokuset ligger på betongstommar inom bostadsbyggande. Stommens utformning är på många sätt en av de mest avgörande parametrarna för att bostadsprojekt ska bli kostnadseffektiva, resurssnåla och miljövänliga.

Flera forskningsrapporter visar att det finns stor potential att minska koldioxidavtrycket gällande betongstommar bland annat genom högpresterande betong med minimerad materialåtgång och utvecklade betongrecept.

Studien utforskar hur denna kunskap kan omsättas i praktiken inom bostadsbyggande. Projektet är ett samarbete mellan Ripellino Arkitekter, Sveafastigheter Bostad, WSP Environmental Sweden, forskare från RISE, H2 Byggentreprenör och Resona/Svenska Cement.