11 september, 2020

Årstafältet går ut på samråd

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. På uppdrag av Stockholmshem har Ripellino Arkitekter ritat en del av ett kvarter inspirerat av befintlig arkitektur i området.

Det nya området kommer bestå av blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.