Metod

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare. Projektgrupperna har god erfarenhet av att hjälpa uppdragsgivarna att formulera sina önskemål, att ta med dem in i den kreativa fasen och skapa förståelse för projektets handlingar och slutresultat. Det faktum att en av våra partners alltid är engagerade i större projekt från start till mål, borgar för effektivitet och kontinuitet.

Vårt etablerade synsätt är att hus och inredning bör ses som en sammanhängande produkt. Nya medarbetare överraskas ofta av hur integrerat hus- och inredningsarkitekter arbetar. Medarbetarnas varierande bakgrund, kompetens och ålder skapar dynamik och möjligheter att utvecklas.

När trenden går mot allt kortare processtider är det viktigt med en effektiv arbetsprocess. Vi har under våra sjutton år på marknaden utvecklat en välfungerande arbetsmetod som utgör grunden i alla uppdrag. Den engagerande designprocessen, i kombination med stor insikt i projekteringsfasen gör att vi oftast når lite längre än vad förutsättningarna medger.