Kontakt

Jobba hos oss
Vi vill alltid ha kontakt med engagerade arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer. Om du är intresserad av att arbeta med oss är du välkommen med en ansökan. Skicka CV och digital portfolio till jobba@reflexark.se.

Besöks- och postadress
Reflex Arkitekter AB
Renstiernas gata 12
116 28 Stockholm

Godsleveranser/parkering
Tjärhovsgatan 25D

Telefon
08-702 64 00, fax 08-702 64 99

Mail
info@reflexark.se
fornamn.efternamn@reflexark.se

Företagsuppgifter
Org.nr: 556813-9033
Bankgiro: 799-8081
Bank: Nordea
SWIFT-adress: NDEASESS
IBAN: SE38 9500 0099 6034 0078 1401
Leverantörsfakturor: faktura@reflexark.se

rating

Johan Linnros