Organisationen är en av våra styrkor.

Reflex Arkitekter AB leds övergripande av styrelsen. Samtliga delägare är aktiva i projekten. Projekten leds av uppdragsansvariga som i sin tur stöds av handläggare och övriga medarbetare. Den operativa verksamheten leds av delägare.

Reflex Arkitekter AB startades 1999 av Johan Linnros, Kjell Mejhert, Anders Nordlund och Maria Rudberg. Kjell och Johan har lämnat som partners. Nuvarande partners är Anders Lindegren, Anders Nordlund, Anna Wijkmark, Catrin Notbohm, Jenny Öberg, Lasse Eriksson, Maria Rudberg, Peter Sahlin och Marco Testa.

Styrelse:

Anders Lindegren (ordf.)
Marco Testa (VD)
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Jenny Öberg
Peter Sahlin
Maria Rudberg
Elenita Borg (arbetstagarrepr.)

Företagsledning:

Operativ ledning:
Anders Lindegren – (CFO)
Catrin Notbohm (COO)
Marco Testa (VD)

Strategisk ledning:
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Catrin Notbohm
Jenny Öberg
Marco Testa
Maria Rudberg
Peter Sahlin