Organisation

Organisationen är en av våra styrkor

Reflex Arkitekter AB leds övergripande av styrelsen. Samtliga delägare är aktiva i projekten. Projekten leds av uppdragsansvariga som i sin tur stöds av handläggare och övriga medarbetare. Den operativa verksamheten leds av delägare.

Reflex Arkitekter AB startades 1999 av Johan Linnros, Kjell Mejhert, Anders Nordlund och Maria Rudberg. Kjell och Johan har lämnat som partners. Nuvarande partners är Anders Nordlund, Anna Wijkmark, Catrin Notbohm, Jenny Öberg, Lasse Eriksson, Maria Rudberg, Peter Sahlin, Marco Testa, Maria Hedensjö Bergquist, Dženis Džihić och Rachid Lestaric.

Styrelse:

Anders Lindegren (ordf.)
Marco Testa (VD)
Anders Nordlund
Jenny Öberg
Catrin Notbohm
Alessandro Ripellino
Björn Kusoffsky
Jon Bossuyt (arbetstagarrepr.)
Eva-Lena Hanses (arbetstagarrepr.)

Företagsledning:

Operativ ledning:
Marco Testa (VD)
Catrin Notbohm (COO)
Marcus Hellman (CFO)

Strategisk ledning:
Anders Nordlund
Anna Wijkmark
Catrin Notbohm
Jenny Öberg
Marco Testa
Maria Rudberg
Peter Sahlin
Alessandro Ripellino