Träden

Dessa 16 meter höga reklamskyltar står vid E4 vid Stora Wäsby allé och Infra City. Syftet är att återupprätta den 400 år gamla lindallén till Wäsby slott som på 60-talet klövs itu av E4 dragningen.

 • ÅR
  2010
 • KATEGORI
  Mer…
 • UPPDRAGSGIVARE
  Upplands Väsby Promotion
 • PLATS
  Upplands Väsby
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Reklamskyltar

   

Om projektet

Skyltarna skapar en tydligare visuell koppling mellan alléns östra och västra sida. På 2 av träden sitter digitala LED-skyltar. Trädens unika konstnärliga utformning och placering är ett nytt landmärke och en ny nordlig port till Upplands Väsby. Skyltarnas hela konstruktion i cortenstål och får med åren en klar och rostig rödton.

Cortenstål får med åren en klar och rostig rödton.

Utvalda bilder