Medicon Village

Medicon Village erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande så att värden skapas för människors hälsa och bättre liv. Reflex är involverad i flera projekt där kontorsfastigheten B601 utgör den första delen av Medicon Village expansion i Lund. Med sin placering mot ett blivande torg kommer den att ha ett mycket centralt och attraktivt läge.

 • ÅR
  2019
 • KATEGORI
  Kontor
 • UPPDRAGSGIVARE
  Medicon Village AB / PEAB
 • PLATS
  Lund
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnation

Om projektet

Exteriören utformas som en avläsbar årsring men samtidigt som en nutida fortsättning på Medicon Village befintliga byggnadsbestånd. Det är av stor vikt att byggnaden speglar Medicon Village själ och på det sättet utgör en brytning med områdets historia. Den södervända fasaden utformas som en vänlig och levande vägg i tegel och glas som kommunicerar sitt innehåll mot omvärlden med generösa glasningar, balkonger, terrasser mm. På torgnivå kommer byggnaden att rymma en ny huvudentré och lokaler med utåtriktade verksamheter som ger ytterligare liv åt torget. Byggnadens struktur möjliggör lokaler med bra ljusförhållanden, effektivt nyttjande av ytor för arbetsplatser och mötesplatser och med god synlighet mellan de som vistas i byggnaden. Ljusgårdarna för ned ljus i byggnadens inre och golvnivån utformas som levande miljöer för spontana möten, konferens, events mm. En generös ”vistelsetrappa” binder samman gårdarna med entréplanet och skapar därmed en fysisk och visuell kontakt mellan våningsplanen.

Exteriören utformas som en avläsbar årsring men samtidigt som en nutida fortsättning på Medicon Village befintliga byggnadsbestånd.

Utvalda bilder