Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningens hus på Norrlandsgatan 7 ritades av arkitekten Birger Jonsson och stod färdig 1937. Byggnaden är en tidstypisk funktionalistisk kontorsbyggnad som har ett enkelt men omsorgsfullt uttryck som står sig bra i gällande modern urban kontext. Nu vill Hyresgästföreningen utveckla sin fastighet – ett uppdrag som Reflex vann i anbudstävling.

 • ÅR
  2018
 • KATEGORI
  Kontor
 • UPPDRAGSGIVARE
  Hyresgästföreningen
 • PLATS
  Stockholm
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Om- och tillbyggnad

Om projektet

Reflex vinnande förslag går ut på att utveckla fastigheten med hänsyn till verksamhetens egna kärnvärden: nytta, glöd och förnyelse. Befintliga funktioner omfördelas och nya läggs till för att modernisera byggnad och skapa nya attraktiva arbetsplatser i stans bästa läge.

En stor samlingslokal och takterrass skapar ny modern plattform för utveckling av den egna verksamheten. Som ett led i detta rivs de översta två indragna våningarna i den befintliga åttavåningsbyggnaden och ersätts med en ny påbyggnad.

Den nya påbyggnaden som är i fyra våningar kommer inrymma kontorsytor, gemensamma samlingsytor och takterrasser. Stommen görs i trä och fasaden och den terrasserade volymen tar hänsyn till den historiska och fysiska kontexten samtidigt som den ger uttryck för förnyelse och hållbarhet.

– Reflex Arkitekters förslag har på ett mycket bra sätt kombinerat våra kärnvärden med en modernisering av vår byggnad. Det tar också hänsyn till omgivningen på ett bra sätt och vår utbyggnad sker i harmoni med de omgivande kvarteren. Jag är också förtjust i lösningen att bygga stommen i trä, vilket är både ekonomiskt och miljövänligt, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.