Kromosomen

Ripellino Arkitekter fick förtroendet att rita ett av de första kvarteren i Stockholms nya område Hagastaden, där Vasastan sträcker ut sig för att möta Solna. Området kommer att bli en ny årsring i Stockholms stadsplan med en högre skala än Stockholm i övrigt. Kvarteret Kromosomen består av fyra tornhus som binds samman av lamellhus. Byggnadskroppen ger ett massivt uttryck. Tornen kan liknas vid fyra klippblock som skulpterats för att skapa variation. Fasadbeklädnaden mot gata och park består av betongelement med en kraftig relief i varma toner, gårdsfasaderna görs släta och ljusare. Innergården är privat men exponeras mot staden för att berika stadsrummet. Stadsdelen är utformad som en svit av öppningar mot stadens offentliga rum – den nya stadsparken och Norra Stationsgatan.

 • ÅR
  2013-2019
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Ikano Bostad
 • PLATS
  Hagastaden
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

  Nybyggnation

Foto: Michael Perlmutter

Byggnaden, som ska certifieras med Miljöbyggnad Silver, har 545 cykelparkeringar och servicerum för cykel, sedumtak och synlig dagvattenhantering. Kvarteret har blandade lägenhetsstorlekar, en levande sockelvåning med verksamhetslokaler, tillgång till grönytor och närhet till kollektivtrafik. När Hagastaden står färdig ska där finnas 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser; det gamla industriområdet omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel.

Utvalda bilder