Barkarbystaden

Barkarbystaden är ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här bygger och utvecklar Järfälla kommun tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och markägare en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, ett nytt sjukhus, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur – mitt i nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågstation. Reflex har vunnit markanvisningstävlingen för ”kvarter 17” med ett projekt där Reflex ritar ett kvarter med 202 bostadsrätter, 205 studentlägenheter samt en förskola.

 • ÅR
  2019-
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Svenska Studenthus / Credentia
 • PLATS
  Järfälla
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnation

Om projektet

Den gröna kvartersgården känns privat samtidigt som den ger möjliga utblickar mot det myllrande stadslivet. Den rikt grönsakande gården har tydliga zoner för lek och uteplatser och ger förutsättningar för allas behov. Bottenvåningen präglas av öppenhet genom lokaler i hörnlägen. Här finns både tillgängliga cykelrum, tillgång till cykelpool och bilpool.

En lokal för cykelcafé/paketservice/pick-up-place ligger strategiskt i kvarteret och blir ett ”aktivt nav” för hela området. Bostadsrätterna har fasader av puts och sockel i tegel och har balkonger och terasser i bästa läge mot sydväst. Studentbostäderna och förskolan byggs i trä med träfasader och har en rustikare panel i sockelvångar och gavlar.

Kvarterets variation i volym och hustyper svarar väl mot programmet för Barkabystaden.

Utvalda bilder