XX

15 november
2011
20 ÖGONBLICK SOM FORMADE REFLEX

II

Ny partnerstrategi för långsiktigt engagemang

15 november 2011 träffades Reflex grundare Johan Linnros, Kjell Mejhert, Maria Rudberg och Anders Nordlund samt CFO Anders Lindegren, för att fatta ett för Reflex strategiskt och avgörande beslut. Till skillnad från många andra arkitektkontor, som ofta är namngivna efter grundarna, har det hela tiden hos Reflex funnits en tanke och strategi kring kommande exitfrågor. 

I flera års tid hade Reflex arbetat med frågan om succession. Vad händer den dag då grundarna passerar 60-årsstrecket och börjar trappa ner? Anders Lindegren utredde tillsammans med Reflex revisor och grundarna, flera scenarier kring hur man hanterar denna problematik. För att bibehålla Reflex framgångsrika struktur och kultur avfärdades ganska snabbt en extern försäljning, eller att ta in nya externa ägare.

Reflex partners beslutade den 15 november 2011 om en ny långsiktig partnerstrategi där grundare och framtida äldre delägare successivt säljer av sitt delägande, efter en väl genomarbetad metod – såväl civilrättsligt som skattemässigt – till yngre medarbetare och blivande partners.

– Vi ville skapa en långsiktig modell med involverade partners. Att ha partners över tid som trappat ner i tid men inte i delägarskap tror vi inte gynnar verksamheten. Med den här modellen har vi skapat ett ekosystem som säkerställer successionsordning, och långsiktigt engagemang, säger Anders Lindegren om Reflex partnerstrategi.

Successionen är påbörjad. Strax efter mötet 15 november inleddes en process där Anna Wijkmark, Jenny Öberg, Lars Eriksson, Anders Lindegren och Marco Testa klev in som nya partners. Därefter blev Catrin Notbohm partner, och i juni 2018 blev även Peter Sahlin partner i samband med förvärvet av pS Arkitektur.

 Reflex partnerstrategi ligger fast. Reflex är fast beslutna att Bolaget ska drivas av aktiva partners. Detta borgar för kvalitet och engagemang i kunduppdragen, samtidigt som det skapar ett långsiktigt engagemang bland medarbetarna, och en naturlig karriärväg inom Reflex. Partnerstrategin skapar också utrymme att utveckla ett Reflex med flera ben, t.ex. som den nyligen lanserade inrednings- och ljusstudion, Reform.