Högt hus i Göteborg

Nybyggnad / Möjlig byggstart 2017 / Göteborg 

Reflex utvecklar för Platzer i Göteborg en nybyggnad på 30 våningar i området Gårda, som är ett expansivt utvecklingsområde med närhet till Göteborgs centrum. Under senaste åren har området moderniserats och växt med både nya bostäder och lokaler och på senare år har ett flertal nya höga hus byggts längs med E6:an. I södra Gårda planeras nu dessutom flera höga byggnader i området.

Nybyggnaden, i anslutning till det befintliga Canonhuset, är en elipsformad kontorsbyggnad med potential att bli ett nytt landmärke i området. Huset kommer att erbjuda flertalet servicefunktioner såsom konferens, caféer och restaurang, allt för att underlätta hyresgästernas vardagliga arbete. Byggnaden byggs ihop med de befintliga Canonkvarteret som också byggs om och moderniseras.

Totalt skapas cirka 28 000 kvm service- och kontorsyta i det nya elips-huset fördelat på 30 våningar. Tillsammans med befintlig fastighet på ca 25 000 kvm, får kvarteret en total yta på ca 53 000 kvm. Möjlig byggstart är i slutet av 2017 med inflyttning under 2019. Detaljplanearbetet pågår och den 26 april 2016 fattade byggnadsnämnden beslut om att planen ska ställas ut på samråd.

 

Relaterade projekt